MM
HYUNDAI
LỄ KHAI TRƯƠNG
TERACO
ISUZU
HINO
XE KHACH HYUNDAI
Bảo hành
Trả góp
Liên hệ
Tư vấn

SẢN PHẨM BÁN CHẠY

Xe Tải Hyundai HD120SL 8 Tấn Thùng Dài 6m3

Xe Tải Hyundai HD120SL 8 Tấn Thùng Dài 6m3

Trả trước: 140.000.000 ₫

Xe Tải Veam 2 Tấn Thùng Dài 6m2

Xe Tải Veam 2 Tấn Thùng Dài 6m2

Trả trước: 99.000.000đ ₫

XE TẢI HYUNDAI IZ49 - TẢI 2,4 TẤN

XE TẢI HYUNDAI IZ49 - TẢI 2,4 TẤN

Trả trước: 100.000.000 ₫

XE TẢI HYUNDAI HD120S - TẢI 8 TẤN

XE TẢI HYUNDAI HD120S - TẢI 8 TẤN

Trả trước: 199.000.000 ₫

XE TẢI HYUNDAI HD800 - 8 TẤN

XE TẢI HYUNDAI HD800 - 8 TẤN

Trả trước: 199.000.000 ₫

Xe Tải Veam VT260 1T99

Xe Tải Veam VT260 1T99

Trả trước: 100.000.000 ₫

XE TẢI HYUNDAI

XE TẢI VEAM

XE TẢI TERACO

XE TẢI TERACO 250 TẢI 2,5 TẤN

XE TẢI TERACO 250 TẢI 2,5 TẤN

Trả trước: 300.000.000 ₫

Xe Tải Teraco 190 1T9

Xe Tải Teraco 190 1T9

Trả trước: 90.000.000đ ₫

Xe Tải Teraco 230 2T3

Xe Tải Teraco 230 2T3

Trả trước: 80.000.000VNĐ ₫

Xe Tải Teraco 240 2T4

Xe Tải Teraco 240 2T4

Trả trước: 70.000.000 ₫

XE TẢI ISUZU

JAC

HINO

ĐỊNH VỊ & PHÙ HIỆU