Biển số P.106b

1. Xe của tôi nặng 3,4 tấn, không chở hàng, tôi có được đi vào đường đặt biển P.106b (cấm xe 4 tấn) hay không? (Ngọc Thịnh)

Xin thông tin thêm, khối lượng hàng hóa được phép chuyên chở ghi trong giấy kiểm định của xe là 4,1 tấn.

 

Luật sư trả lời

Phân biệt hai biển cấm về tải trọng xe dễ gây hiểu nhầm

Theo quy định tại điểm b mục B6 Phụ lục B Quy chuẩn QCVN 41:2016/BGTVT (Quy chuẩn quốc gia về báo hiệu đường bộ) được ban hành kèm theo Thông tư số 06/2016/TT-BGTVT, để báo đường cấm các loại ôtô tải có khối lượng chuyên chở (theo Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ) lớn hơn một giá trị nhất định, phải đặt biển số P.106b.

Biển có hiệu lực cấm các xe ôtô tải có khối lượng chuyên chở (xác định theo Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ) lớn hơn giá trị chữ số ghi trong biển (chữ số tấn ghi bằng màu trắng trên hình vẽ xe). Biển có hiệu lực cấm với cả máy kéo và các xe máy chuyên dùng đi vào đoạn đường đặt biển.

  • Như vậy, biển số P.106b sẽ cấm xe tải, xe máy kéo, các xe máy chuyên dùng có khối lượng chuyên chở theo Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ lớn hơn giá trị nhất định ghi trên biển số P.106b mà không phụ thuộc vào thực tế xe có chở hàng hay không.

 

 

Biển P.115: Hạn chế tải trọng toàn bộ xe

Để báo đường cấm các loại xe (cơ giới và thô sơ) kể cả các xe được ưu tiên theo quy định, có tải trọng toàn bộ xe (tải trọng bản thân xe cộng với khối lượng chuyên chở) vượt quá trị số ghi trên biển đi qua, nhà chức trách sẽ đặt biển P.115.

  • Ví dụ, với biển nói trên, nếu tải trọng toàn bộ xe (tải trọng bản thân xe cộng với khối lượng hàng hóa) vượt quá 10 tấn thì không được phép đi vào, bất luận khối lượng hàng hóa được phép chuyên chở ghi trong giấy kiểm định của xe là bao nhiêu.

Tin tức & Sự kiện khác